Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben
Termékek
  Gyártók
  Kiszállítás Akár 3 Munkanap Alatt
  Ajánlott Cég HVG & Céginformáció.hu
  TOP termékek
  3 142 Ft + ÁFA (3 990 Ft)
  1 835 Ft + ÁFA (2 330 Ft)
  5 874 Ft + ÁFA (7 460 Ft)
  3 992 Ft + ÁFA (5 070 Ft)
  2 756 Ft + ÁFA (3 500 Ft)
  8 331 Ft + ÁFA (10 580 Ft)
  5 339 Ft + ÁFA (6 780 Ft)
  Facebook

  Garancia

  Garanciális Feltételek - True Trade 

  Cégünk minden termékére teljeskörű csere- vagy visszavásárlási lehetőséget biztosít 14 napon belül!

  Garancia 
  Garancia, pénzvisszafizetési garancia

   

   14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

   29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

   a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

   d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

   h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   j) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

   l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

   m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

   (2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

  A jótállási igény a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. 

  A szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered. Az első 6 hónapban a True Trade Kft. - Munkavédelem-Higiénia.hu feladata a kifogás intézése, 6 hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.

  Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést kell lehetőség szerint 15 napon belül biztosítani. A szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét.

  A Védőlábbelikre 6 Hónap Szavatosságot Vállalunk!

  SZAVATOSSÁGI JOG TUDNIVALÓK
   
  Lábbeli vásárlása esetén 2 éves szavatossági jog illeti meg a Vevőt. Ezen két éven belül élhet reklamációval a Vevő, ha a termék a rendeltetésszerű használat és ápolás ellenére is meghibásodik. A reklamációt Eladónál lehet bejelenteni a hibás termék és a fizetési bizonylat bemutatásával. Ha a lábbeli mérete, vagy színe nem megfelelő, de minőségi (gyártási) hibája nincs, úgy a 14 napos elállási időt (ez internetes vásárlás esetén illeti meg a vevőt) követően Eladó a Vevő visszavásárlási kérelmét indokolás nélkül visszautasíthatja.
  A szavatossági jogok a következő sorrendben illeti meg a Vevőt: kijavítás, kicserélés, a vételár arányos csökkentése és végső soron a szerződéstől elállással együtt a vételár visszaigénylése.

  A szavatosság a fogyasztóvédelmi törvény szerint a termékeknek már a vásárlás pillanatában meglévő, rejtett gyártási hibából eredő sérüléseire, hiányosságaira érvényes. Szavatosság nem vonatkozik a használat során elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, vagy egyéni sajátosságokból (pl. lábsajátosságok) adódó kopásokra, sérülésekre. Valamint szintén nem érvényesíthető a használat során külső tárgy behatása miatt keletkezett anyag sérülésekre.

  A jogszabályok szerint vásárlást követő 6 hónapig a forgalmazó kötelessége bizonyítani, hogy a sérülés nem rejtett gyártási hibából adódik. A vásárlástól számított hat hónap elteltével a vásárlónak kell vizsgálat igénylésével bizonyítania, hogy a sérülés rejtett gyártási hibából következett be. A termékek ilyen irányú vizsgálatát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, vagy egy minőségvizsgáló cégnél (I. fokú független szakmai véleményező) végeztetheti el.

  A vizsgálatból származó szakvélemény tekinthető támpontnak a vásárló szavatossági igényének elbírálásánál.

  A panaszkezelés tartalmától függően Vevő jogosult nemcsak a Békéltető Testülethez, hanem más hatósághoz is fordulni. (Pl., Fogyasztóvédelmi Hatóság)

  Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel.

  Ez a garancia vonatkozik az anyag hibájából vagy a gyártásból eredő olyan elváltozásra, mely után a terméket már nem lehet használni.

  Garanciális panasz esetén a terméket megvizsgáljuk a rendeltetésszerű használat, valamint a megfelelő ápolás (használat során fellépő elváltozások helyreállítása, pl. tisztítás) szempontjából.

  Kérjük, hogy a garanciális termékeket minden esetben megtisztítva juttasd el hozzánk.

  A lábbeliket ne mosd ki gépben, mert ez esetben az árut ellenőrzés nélkül kénytelenek vagyunk visszaadni, és nincs lehetőség a garancia érvényesítésére.

  A reklamáció jóváhagyása esetén ha a termék nem javítható, 3 lehetőség közül lehet választani:

           - A termék cseréje.

           - Az összeg levásárlása.

           - Az összeg visszafizetése.

  A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is.

  A True Trade Kft. további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. [IX.22.] sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. 

  A Tartós fogyasztási cikkek jótállásáról a 151/2003. [IX.22.] Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

  A Termék Visszaküldése Garanciális Igénnyel

  Mit kell tenned garanciális igényed érvényesítéséhez?

  1.)  Kérjük visszaküldési szándékod előtt mindenképpen írásban vedd föl velünk a kapcsolatot, hogy zökkenőmentesen tudjunk Veled közreműködni.

  Küldd el e-mailben a vásárlás adatait, az alábbi adatokkal

         (Kattints a Garanciális űrlap kitöltése  linkre)

   2.)  Csomagold be gondosan a cipőt, lehetőleg a dobozába, úgy, hogy az szállítás közben ne sérülhessen meg!

   3.)  Várd meg az e-mailben visszaérkező REK engedélyt, ami tartalmazza a REK számot!

   4.) A csomagolás külsejére írd rá a feladó nevét és címét, az e-mailben kapott REK hivatkozási számot.

   5.)  Juttasd el a terméket ügyfélszolgálatunkra. Cím és nyitva tartás: Munkavédelem-Higiénia.hu, Fülöp Gábor True Trade Kft. 2030 Érd Néra utca 19

  Nyitva tartás: H-P: 8:30-16:00

  Itt fontos megjegyezni, hogy a hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni üzletünk címére, mely kötelezettségét a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza:

  "24. § (2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését."

  Kérjük NE küldd vissza a terméket utánvéttel terhelt csomagban, mert azokat NEM áll módunkban átvenni! Pénzt visszafizetni banki átutalással tudunk, postai visszafizetést a magas postai költségek miatt nem vállal cégünk!

  6.)  Cégünk a beérkező terméket bevizsgálja és szükség szerint javítja/cseréli. 

  Ha terméket javítani vagy cserélni nem tudjuk a termék árát jóváírjuk, vagy visszafizetjük.

  7.)  Várd meg jelentkezésünket!

  Szerződésben nem szabályozott kérdések

  A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok (2001. évi CVIII. tv. az irányadó).

  Kapcsolódó jogszabály

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

  Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja:

  A törvény hatálya

  1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

  a) a Magyar Köztársaság területéről nyújtott, valamint a Magyar Köztársaság területére irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;

  b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre.

  (2) Az (1) bekezdés a) pontjának második fordulata nem terjed ki az Európai Unió tagállamainak területéről nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra.

  (3) E törvény hatálya nem terjed ki a bírósági, illetőleg egyéb hatósági eljárásban nyújtott és felhasznált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra és nem érinti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazását.

  (4) E törvény hatálya nem terjed ki az elektronikus levélcím fenntartására és az elektronikus magánlevelezésre.

  Értelmező rendelkezések

  2. § E törvény alkalmazásában:

  a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje;

  b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

  c) Európai Unió tagállamainak területéről nyújtott szolgáltatás: az Európai Unió bármely tagállamának területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás;

  d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe;

  e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

  f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybevételét a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg kezdeményezi, továbbá mindazon ellenszolgáltatás nélkül, elektronikus úton, távollevők részére, az igénybe vevő egyedi kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások, amelyek a szolgáltató, illetve az igénybe vevő részéről nem az Alkotmány által biztosított véleményszabadság gyakorlásának körébe tartoznak;

  g) Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni;

  h) Magyar Köztársaság területéről nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás;

  i) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

  Az előzetes engedélyezést kizáró elv

  3. § (1) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatást bármely természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet végezhet.

  (2) Az (1) bekezdés nem érinti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást képező tevékenységre egyébként jogszabály által előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget.

  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

  4. § (1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon magyar nyelven közzétenni legalább az alábbi adatokat:

  a) a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, a képviselőjének nevét is;

  b) a szolgáltató lakcímét, székhelyét, telephelyét;

  c) a szolgáltató elérhetőségeit, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;

  d) amennyiben a szolgáltató tevékenységének végzéséhez jogszabály nyilvántartásba vételi kötelezettséget ír elő, a szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát;

  e) amennyiben a szolgáltató tevékenysége jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt a jogszabály megjelölésével, a felügyeleti hatóság megnevezésével és elérhetőségével; valamint a felügyeleti hatóság engedélyének számával;

  f) amennyiben tevékenységére szakmai vagy etikai előírások irányadóak, az azokra való hivatkozást elérhetőségük megjelölésével;

  g) a szolgáltató adószámát;

  h) amennyiben a szolgáltató valamely - az adott szolgáltatással összefüggő - szakmai kamara tagja, annak megnevezését;

  i) amennyiben természetes személy szolgáltató vagy a szolgáltató szervezet tagja vagy vezetője - az adott szolgáltatással összefüggően - ilyennel rendelkezik, tudományos vagy szakmai fokozatát és megszerzésének helyét;

  j) amennyiben a szolgáltató minősítését vagy akkreditációját törvény írja elő, a minősítő, illetve akkreditáló okirat adatait, elérhetőségét;

  k) az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 8. §-nak megfelelő tájékoztatást.

  (2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé tenni oly módon, hogy a tájékoztatás tartalma egyértelmű és közérthető legyen. Különösen tájékoztatni kell az igénybe vevőt arról, hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe vevőhöz történő eljuttatás minden költségét.

  (3) A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa megteendő óvintézkedésekről.

  Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok

  5. § (1) Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

  (2) A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenően az igénybe vevő ajánlatának elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:

  a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;

  b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

  c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

  d) a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről;

  e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

  (3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.

  6. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen eszköz hiányában az igénybe vevő nyilatkozata nem minősül ajánlatnak.

  (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő ajánlatának megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénybe vevőhöz, az igénybe vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

  (3) Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

  (4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak.

  (5) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseit, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján létrejött szerződések esetén.

  A szolgáltató felelőssége

  7. § (1) A szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás során továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért.

  (2) Nem felel a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és a 13. § (1) bekezdése szerinti jogsértés esetében a 9-11. § szerinti szolgáltató lefolytatja a 13. § szerinti eljárást, valamint úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

  (3) A szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történő mentesülése nem zárja ki azt, hogy a jogszabályba ütköző tartalmú információval jogaiban megsértett jogosult a jogsértésből fakadó igényei közül a jogsértés megelőzésével, illetve abbahagyásával kapcsolatos követeléseit a szolgáltatóval szemben is érvényesítse. E perben a szolgáltató a pernyertes jogosult perrel kapcsolatos költségeinek megfizetésére nem kötelezhető.

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.